Blog categorized as LINUX

Giới thiệu và cài đặt CentOS Stream 8, CentOS 8 trên Vmware Workstation
Phần mềm Vmware Workstation bản mới (có thể từ bản 12 đã chạy ổn định). Phần mềm WinsCP: dùng để đẩy file hoặc chỉnh sửa trực tiếp cấu hình Phần mềm PuTTY: dùng để thực hiện lệnh
04.04.21 10:39 AM - Bình luận
Giới thiệu và cài đặt dịch vụ Web Server trên CentOS8
Giới thiệu và cài đặt dịch vụ Web Server trên CentOS8 và cấu hình dịch vụ WordPress để Public thành công một dịch vụ website
03.04.21 02:45 PM - Bình luận
Cài đặt WordPress trên CentOS8 và CentOS Stream 8 bằng NGINX
Giới thiệu và cài đặt dịch vụ Web Server trên CentOS8 và cấu hình dịch vụ WordPress để Public thành công một dịch vụ website
03.04.21 02:45 PM - Bình luận
Quản trị hệ thống tập tin
bài viết này giúp ích cho những bạn muốn quản trị hệ thống tập tin an toàn nhất
15.05.19 09:24 AM - Bình luận
Cài đặt hệ điều hành CentOS 7
Bài viết này giúp ta có thể cài đặt dễ dàng được hệ điều hành CentOS 7
10.05.19 08:14 PM - Bình luận
Giới thiệu về dịch vụ WEB và cách cài đặt hệ thống Website
Dịch vụ Web là: dịch vụ liên kết trang siêu văn bản. Dùng để truyền thông tin tới người dùng một cách đa dạng và phong phú như Video, văn bản, hình ảnh… Khi dữ liệu truyền sẽ được phân mảnh thành các MTU, 1MTU = 1500 Byte
03.05.19 02:34 AM - Bình luận
Xây dựng hệ thống kiểm tra Online bằng phần mềm Moodle
Việc số hóa bài kiểm tra đang là một xu thế tất yếu áp dụng vào các trường. Để hỗ trợ các thầy cô kiểm tra nhanh hoặc chính xác thì trong bài này tôi sẽ giới thiệu các bạn triển khai hệ thống Moodle để xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm Online.
03.05.19 02:31 AM - Bình luận
 Cài đặt Web Virtual Host
Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Web Virtual Host (Name-based Virtual Host)
03.05.19 02:20 AM - Bình luận
 Quản lý quyền và hạn ngạch trong nguồn mở
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý quyền và hạn ngạch trong CentOS 7
03.05.19 02:12 AM - Bình luận
Quản lý file và các phân vùng trong Linux
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý file và các phân vùng trong CentOS 7
03.05.19 02:08 AM - Bình luận
Cài đặt và cấu hình Apache - PHP - MySQL - PHPMyAdmin - Wordpress
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình Apache - PHP - MySQL - PHPMyAdmin - Wordpress
03.05.19 02:04 AM - Bình luận
Cài đặt và cấu hình CPanel
Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cấu hình CPanel một cách hiệu quả.
03.05.19 01:57 AM - Bình luận
Mã hóa dữ liệu trong Linux
Bài này sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách sử dụng mã hóa trong Linux, đổi các Port mặc định thành Port khác để tránh bị đột nhập vào hệ thống.
03.05.19 01:54 AM - Bình luận
Quản lý quyền và hạn ngạch trong linux
Bài viết này sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách quản lý quyền và hạn ngạch trong CentOS 7
03.05.19 01:48 AM - Bình luận
Viết Shell Scripting trong Linux
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách viết Shell Scripting đơn giản trong Linux
03.05.19 01:44 AM - Bình luận
Quản lý người dùng và nhóm người dùng trong Linux
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý người dùng và nhóm người dùng trên CentOS 7
03.05.19 01:36 AM - Bình luận
Quản lý File và Thư mục trong Linux
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý file và thư mục trong Linux
03.05.19 01:33 AM - Bình luận
Hướng dẫn quản lý tiến trình boot trong Linux
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn quản lý tiến trình boot trong Linux
03.05.19 01:30 AM - Bình luận
Cài đặt và cấu hình dịch vụ FTP
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình dịch vụ FTP
03.05.19 01:26 AM - Bình luận
Cài đặt và cấu hình SAMBA
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình SAMBA
03.05.19 01:15 AM - Bình luận

Tags