Quản lý quyền và hạn ngạch trong linux

03.05.19 01:48 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Chuẩn bị thiết bị

Một máy chủ Linux CentOS 7

Một máy Windows đã cài SecureCRT.

Một Switch kết nối Server Linux và PC

2. Yêu cầu nội dung

Đặt địa chỉ IP trên Server.

Sử dụng SecureCRT kết nối và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

  • Cài đặt Quota.
  • Chia phân vùng đĩa cứng và định dạng.
  • Tạo thư mục và mount phân vùng.
  • Chỉnh sửa file cấu hình fstab.
  • Tạo 2 user hv1, hv2.
  • Giới hạn dung lượng cho hv1.
  • Giới hạn file lưu trữ cho hv2.
  • Kiểm tra hạn ngạch đã thiết lập và tính năng quota cho từng user.

3.Video hướng dẫn

Chia sẻ -