Hot

Mô hình dự án

Mô phỏng lại các dự án mà doanh nghiệp hay gặp hoặc đang triển khai 

Khám phá

Bảo mật

Giải thích khái quát về 

môn học.

Khám phá

Hạ tầng mạng

Giải thích khái quát về 

môn học.

Khám phá

Hệ thống

Giải thích khái quát về 

môn học.

Khám phá

Thủ thuật IT

Giải thích khái quát về 

môn học.

Khám phá

Mô hình dự án

Mục này sẽ dùng để giải thích vì sao mô hình dự án lại nên 

được trú trọng hơn những đầu môn khác

Khám phá

Bảo mật

Giải thích khái quát về 

môn học.

Khám phá

Hạ tầng mạng

Giải thích khái quát về 

môn học.

Khám phá

Hệ thống

Giải thích khái quát về 

môn học.

Khám phá

Thủ thuật IT

Giải thích khái quát về 

môn học.

Khám phá
Được đón nhận nhất

Hướng dẫn sử dụng Zoho Showtime

Các giải pháp bảo vệ dữ liệu máy tính.

Xây dựng hệ thống bán ​hàng online.

Vốn lớn nhất là cộng sự.

Giới thiệu về mạng máy tính.

Hướng dẫn cài đặt HĐH Ubuntu.

Được đón nhận nhất 

Tổng quan về cấu trúc máy tính.

Các giải pháp bảo vệ dữ liệu máy tính.

Xây dựng hệ thống bán ​hàng online.

Vốn lớn nhất là cộng sự.

Giới thiệu về mạng máy tính.

Hướng dẫn cài đặt HĐH Ubuntu.

Những videos nổi bật

Sở hữu thêm kiến thức qua hàng trăm video bài giảng.

Đăng kí kênh youtube và bật thông báo để có được những thông tin sớm nhât 

về bài giảng đầy giá trị và miễn phí.

Đăng kí kênh
Những videos nổi bật

Sở hữu thêm kiến thức qua hàng trăm video bài giảng.

Đăng kí kênh youtube và bật thông báo để có được những thông tin sớm nhât 

về bài giảng đầy giá trị và miễn phí.

Đăng kí kênh

Giải pháp triển khai thực tế xây dựng hệ thống mạng doanh nghiệp.

Contributors

Chúng tôi tự hào vì có được sự trợ giúp của nhiều chuyên gia trong & ngoài nước.

Xem thêm về Contributors

Đăng ký thành viên để nhận bài viết theo các chủ đề

Đăng ký