NETWORK

Blog được phân loại là NETWORK

Danh sách các bài viết Network
Danh mục bài Network giúp các tìm đọc và học tập thuận tiện hơn. Đồng thời để tự học bạn cứ học theo tuần tự các bài trong danh sách.
17.05.19 04:49 PM - Nhận xét
Cấu hình tổng hợp 3 giao thức RIPv2-OSPF-EIGRP
Đây là bài tập xuyên suốt chương trình CCNA giúp các em tổng hợp các kiến thức. Những bạn mới học chỉ cần nhìn tài liệu và làm theo, sau này học lý thuyết sẽ được giải thích cụ thể theo từng mục tương ứng.
03.05.19 04:53 AM - Nhận xét
Giới thiệu về mạng riêng ảo VPN
Đây là bài tập xuyên suốt chương trình CCNA giúp các em tổng hợp các kiến thức. Những bạn mới học chỉ cần nhìn tài liệu và làm theo, sau này học lý thuyết sẽ được giải thích cụ thể theo từng mục tương ứng.
03.05.19 04:53 AM - Nhận xét
 Cấu hình hệ thống mạng IPv6
Để làm quen với IPv các em luyện trước bài này, IPv6 sẽ ứng dụng rất mạnh trong tương lai
03.05.19 02:34 AM - Nhận xét
TCP/IP hoạt động như thế nào?
Đây là bài giải thích quá trình truyền tin bằng giao thức TCP/IP. Qua các bước truyền chúng ta sẽ hình dung được quá trình máy tính Client truy cập ra Google, Facebook, Youtube.
03.05.19 02:23 AM - Nhận xét
 Cấu hình Policy based Routing (PBR)
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Policy based Routing
03.05.19 02:16 AM - Nhận xét
Cấu hình route-map trên switch 3750
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình route-map trên switch 3750
03.05.19 02:12 AM - Nhận xét
 Quality of Service (QoS)
Thông thường, hệ thống mạng hoạt động trên cơ sở phân phối tốt nhất, có nghĩa là tất cả gói tin trên mạng đều có mức độ ưu tiên ngang nhau và có cơ hội được chuyển đến đích một cách kịp thời. Khi tắc nghẽn xảy ra, tất cả các gói tin đều có khả năng bị tắc nghẽn.
03.05.19 02:07 AM - Nhận xét
 Etherchannel Fundamentals
EtherChannel Concepts and Deployment
03.05.19 02:02 AM - Nhận xét
Frame Relay
Bài viết này sẽ giúp các bạn có góc nhìn tổng quan về Frame Relay và cách cấu hình Frame Relay
03.05.19 01:59 AM - Nhận xét
 Công nghệ PPP (Point-to-Point)
Bài viết này sẽ giúp các bạn có góc nhìn về công nghệ PPP
03.05.19 01:56 AM - Nhận xét
Công nghệ WAN
Bài viết này sẽ giúp các bạn có góc nhìn về công nghệ WAN một cách chi tiết nhất
03.05.19 01:54 AM - Nhận xét
Redistribute
Xác thực chỉ trong giao thức định tuyến, từ RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS trở đi là hỗ trợ. Khi cấu hình xác thực sẽ tránh bị Hack, nếu hệ thống kết nối từ Hà nội vào HCM.
03.05.19 01:51 AM - Nhận xét
Giao thức VTP
Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về giao thức VTP và cách cấu hình VTP
03.05.19 01:48 AM - Nhận xét
Giới thiệu về giao thức EIGRP
Bài viết này sẽ giúp các bạn có góc nhìn về giao thức EIGRP
03.05.19 01:46 AM - Nhận xét
Công nghệ mạng không dây
Bài viết này sẽ giúp các bạn có góc nhìn về công nghệ mạng không dây
03.05.19 01:39 AM - Nhận xét
Công nghệ Ethernet channel
Bài viết này sẽ giúp các bạn có góc nhìn về công nghệ Ethernet channel
03.05.19 01:36 AM - Nhận xét
Giới thiệu về LAN Redundancy-STP
Bài viết này sẽ giúp các bạn có góc nhìn về LAN Redundancy-STP
03.05.19 01:34 AM - Nhận xét
Giới thiệu về Scaling Networks
Bài viết này sẽ giúp các bạn có góc nhìn về Scaling Networks
03.05.19 01:31 AM - Nhận xét
Giới thiệu về giao thức NAT
Bài viết này sẽ giúp các bạn có góc nhìn về giao thức NAT một cách chi tiết nhất
03.05.19 01:28 AM - Nhận xét

Tag