Công nghệ WAN

03.05.19 01:54 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Giới thiệu về mạng WAN (Wide Area Network)

Mạng WAN là mạng diện rộng kết nối các máy tính trong phạm vi giữa các tòa nhà, các thành phố hay một quốc gia, một vùng lãnh thổ hoặc giữa các vùng lãnh thổ trong một châu lục bằng đường viễn thông hoặc tín hiệu vệ tinh.


2. So sánh công nghệ mạng LAN và WAN

So sánh

WANs

LANs

Mô hình vật lý

khu vực có vị trí địa lý rộng

trong tòa nhà, trong công ty

Quyền hạn sử dụng

Phải đi thuê đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ để đấu nối

các hệ thống mạng lại với nhau

Sở hữu riêng trong công ty

3. Dịch vụ sử dụng trong WAN


Dịch vụ của WAN nó nằm từ tầng Network trở lên

Khi triển khai ra hệ thống truy nhập WAN thì nó nằm ở tầng Physical và Data link

Physical là nó đến thiết bị vật lý, đường truyền tín hiệu

Data link nó đến các công nghệ: HDLC (truy cập điểm tới điểm)...

4. Thiết bị sử dụng trong mạng WAN


Router: có cổng đấu nối WAN như cổng Searial, hay công nghệ đường truyền quang FTTH sử dụng cổng fastethernet kết nối

Terminal Server: cho phép truy nhập vào để cấu hình nhiều Router ở đầu xa cùng lúc

Modem: là các bộ điều chế tín hiệu dùng cho các đường ADSL

DSU/CSU: (Data Service Unit và Channal Service Unit) dùng chuyển đổi định dạng vật lý từ đường truyền này sang đường kia

Trong có sử dụng thêm những con Router Core:

ATM Swtich (Asynchronous Transfer Mode), không phải máy rút tiền ATM.

Frame Relay Switch: là những thiết bị chuyển mạch Frame Relay

5. Tần vật lý mạng WAN


DSU/CSU là khối thiết bị do nhà cung cấp dịch vụ lắp cho mình

Để kết nối Router của mình với nhà cung cấp dịch vụ sẽ dùng cáp V35

DTE (Data Terminal Equipment) là phía người sử dụng

DCE (Data Circuit Terminaling Equipment) là phía cuối của nhà cung cấp dịch vụ

Cổng cáp WIC-1T:

Các đầu nối về Router đều là Searial hết

Đầu nối về nhà cung cấp dịch vụ hay sử dụng là đầu nối V.35 (tùy vào nhà cung cấp).

6. Giao thức Data link chạy trên mạng WAN

HDLC hay sử dụng dạng kết nối kênh trắng điểm tới điểm (Leased lines)

PPP hay sử dụng dạng kết nối kênh trắng (Leased lines)

Frame Relay

ATM

      => Các tùy chọn khi triển khai:


=> PSTN: là công nghệ chuyển mạch kênh dùng cho điện thoại bây giờ. Khi 2 điện thoại đang liên lạc nó sẽ không liên lạc bất kỳ ai.

=> Frame Relay, ATM là chuyển mạch gói.

 


-----&-----&-----

Để quay về danh sách các bài phần Network các bạn chọn link sau

https://www.quantrimangdn.com/blogs/post/tong-hop-cac-bai-phan-network

Anln

Chia sẻ -