ỨNG DỤNG ZOHO CRM TRONG #QUANTRI4.0

Trải nghiệm Mô hình dự án tại Tổ chức Tài chính, nhằm mục tiêu:

1. Lập dự báo kinh doanh: nhiều mức từ Hội sở đến từng nhân viên theo cả năm, từng quý, tháng và theo dõi hiệu quả công việc hàng ngày - Chăm sóc khách hàng bán lẻ:

- Chuẩn hoá CSDL khách hàng (lập danh mục khách hàng inactive)

- Quy chuẩn và tự động hoá quy trình bán chéo sản phẩm

- Báo cáo và giám sát hoạt động trên hệ thống

2. Xây dựng Sales Portal cho quy mô mở rộng tới 2,000 users account cùng Zoho Creator

Xây dựng Bức tranh Giải pháp tổng thể triển khai Zoho CRM:

1. Cơ bản về Zoho CRM
2. Khả năng Quản lý Thông tin 360° về Khách hàng 

3. Chăm sóc khách hàng theo phân khúc KHCN 

4. Quản lý lực lượng bán hàng (Sales Force Automation)

5. Quản lý chương trình khuyến mại

6. Quản lý Trải nghiệm khách hàng

7. Tạo lập hệ thống thống kê, báo cáo (các mức độ theo quyền truy cập)

8. Tìm hiểu những yêu cầu căn bản liên quan đến giải pháp kỹ thuật và bản quyền

YÊU CẦU TRIỂN KHAI CRM TRONG TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VÀ TÀI LIỆU GIẢI PHÁP TỪ ZOHO

1. Cơ bản về Zoho CRM

 • Khái niệm về Leads, Account, Contacts và Deals [Zoho Guide]

2. Yêu cầu về quản lý và chăm sóc phân khúc Khách hàng Cá nhân

Tự động hoá

Hiển thị cơ hội bán hàng theo từng KH                      

Thiết lập quy trình bán hàng                      

Tự động triển khai các chiến dịch chăm sóc KH 

 • Thông báo cho cán bộ quản lý về kế hoạch trước tối thiểu 3 ngày và tại ngày cần chăm sóc
 • Tự động gửi mail cho KH vào những campaign nhất định
 • Hiển thị các trường hợp cần chăm sóc KH và tự động gửi mail/sms cho KH đối với các sản phẩm đặc thù như thông báo đến hạn 1 sản phẩm

Quy trình tự động [Zoho Guide] [Training Clip]

Triển khai các campaign định kỳ chăm sóc KH

 • Khách hàng 3 tháng chưa có phát sinh giao dịch ..., 
 • Khách hàng đã không có phát sinh giao dịch trong bao nhiêu tháng gần nhất
 • Lên công việc cụ thể của cán bộ chăm sóc khách hàng cần làm 
 • Tạo bộ lọc các khách hàng có trạng thái 3 tháng chưa có hoạt động phát sinh dựa trên trường Last activity time [Zoho Guide]
 • Tạo workflow tự động chăm sóc theo kịch bản định sẵn [Zoho Guide]

Đồng bộ được từng bước của các quy trình bán với các hệ thống dữ liệu trên các hệ thống  khác của Tổ chức tài chính

 • Sau khi CBB nhập liệu đầy đủ vào form, hệ thống CRM sẽ chuyển form/dữ liệu đến hệ thống khác để thực hiện ngay quy trình bán và ngược lại, sau khi việc nhập liệu trên các hệ thống khác thành công, hệ thống sẽ đồng bộ ngược lại với các step của quy trình trên CRM để cán bộ nắm được tiến độ triển khai
  [Zoho Guide]

Cơ chế phân bổ data 

 • Phân bổ tự động được [Zoho Guide] [Training Clip]                     
 • Phân quyền cho các quản lý hoặc cán bộ quyền Phân bổ chủ động [Zoho Guide]

Gắn tag theo sản phẩm và dịch vụ

     [Zoho Guide]

Lọc thông tin cơ hội bán theo từng sản phẩm:

 • Bạn có thể tạo các báo cáo cụ thể mô-đun mới liên kết một số mô-đun chức năng chéo khác

     [Zoho Guide]

Tích hợp hệ thống quản lý User: 

Tạo báo cáo đánh giá & so sánh cán bộ bán
 • Tạo riêng báo cáo xếp hạng cán bộ [Zoho Guide]

Hệ thống cảnh báo qua email

Hệ thống thông báo khi có khách hàng được phân bổ mới

 • Phân bổ danh sách khách hàng và thông báo tới cán bộ bán [Zoho Guide]

Tự động chuyển trạng thái Khách hàng

 • Khi đạt đủ thông tin cần thiết, tự động chuyển trạng thái khách hàng [Zoho Guide]

Phân quyền truy cập thông tin dữ liệu của các cán bộ bán khác nhau

 • Cán bộ bán cùng cấp có thể xem các dữ liệu của cán bộ bán khác [Zoho Guide]

Phân quyền cho cán bộ quản lý

 • Cán bộ quản lý có quyền truy cập dữ liệu của cán bộ bán hàng [Zoho Guide]

Tuỳ biến khung nhìn dữ liệu cho cán bộ bán hàng: 

 • Cán bộ bán hàng tuỳ biến việc hiển thị dữ liệu theo nhu cầu cá nhân [Zoho Guide]

Đa dạng hoá các phương pháp lọc dữ liệu 

Dữ liệu hiển thị theo dạng phân lớp: 

3. Quản lý lực lượng bán hàng (Sales Force Automation)

Thiết lập Dự báo Kinh doanh Tuần/Tháng/Quý/Năm

 • Forecasting [Zoho Guide]                     

Lịch làm việc hàng ngày: 

 • Tạo và quản lý lịch làm việc hàng ngày [Zoho Guide]

Phễu bán hàng: 

 • Phễu bán hàng theo trạng thái, khả năng chốt đơn hàng, Số lượng cuộc gọi, Cuộc gọi thành công, hẹn gặp, Chốt deal [Zoho Guide]

Tạo bộ chỉ tiêu đánh giá KPIs: 

 • Cán bộ bán hàng có thể chủ động tạo bộ chỉ tiêu đánh giá [Zoho Guide]

Quy trình bán hàng dành riêng cho từng sản phẩm: 

 • Mỗi sản phẩm có quy trình bán hàng riêng với từng đối tượng khách hàng [Zoho Guide]

Dữ liệu hiển thị theo dạng phân lớp: 

 • Dữ liệu drop-list được phân lớp [Zoho Guide]    
                                                                                      

Theo dõi kết quả bán hàng của từng cán bộ: 

 • Tạo riêng các báo cáo theo dõi kết quả bán của từng cán bộ bán theo ngày, tháng, quý, năm [Zoho Guide]

Dữ liệu hiển thị theo dạng phân lớp: 

Báo cáo tổng quan: 

 • Báo cáo hoạt động hàng ngày về gọi/ hẹn/ gặp/ chốt deal và xem báo cáo hàng ngày [Zoho Guide]

4. Quản lý các chương trình khuyến mại    

Tạo chương trình riêng cho từng phân hạng KH:

 • Phân hạng khách hàng [Zoho Guide]
 • Chương trình khuyến mại [Zoho Guide]

Tổ chức cuộc thi dành cho cán bộ bán hàng: 

 • Vinh danh các cán bộ bán hàng có thành tích tốt nhất  [Zoho Guide]
 • Xếp hạng các cán bộ bán hàng theo các chỉ tiêu kinh doanh [Zoho Guide]

Các hoạt động tiếp cận khách hàng: 

5. Quản lý trải nghiệm khách hàng

Ghi nhận và thống kê trải nghiệm số của khách hàng: 

 • Omnichannel - tương tác đa kênh với khách hàng [Zoho Guide]
 • Xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng [Zoho Guide]

Khảo sát khách hàng trên nền tảng trực tuyến: 

Quy trình xử lý khiếu nại: 

Gán nhân viên xử lý khiếu nại: 

Quản lý yêu cầu xử lý khiếu nại: 

Báo cáo về tình trạng xử lý khiếu nại: 

6. Thống kê báo cáo

Các hoạt động tiếp cận khách hàng: 

7. Yêu cầu khác

Các hoạt động tiếp cận khách hàng: 

8. Yêu cầu về an ninh thông tin

Chứng chỉ quốc tế về An ninh, An toàn thông tin 

Phân quyền truy cập & bảo mật

 • Biện pháp giảm thiểu rủi ro thất thoát [Zoho Guide]

Chính sách sao lưu dữ liệu

Kiểm soát truy cập bằng Audit log

Khả năng tích hợp với những ứng dụng bên thứ ba 

 • Có hỗ trợ giải pháp tích hợp SMS Brandname của Tổ chức tài chính – đối tác MiTek [Bài viết]
 • Có cho phép sử dụng Mail Domain của Tổ chức tài chính (gửi email trực tiếp từ server mail Tổ chức tài chính) [Training Clip]                      [Zoho Guide]

Nền tảng tích hợp & phát triển ứng dụng bổ sung

Hỗ trợ đa Dịch thuật đa ngôn ngữ

Khả năng tuỳ biến linh hoạt

Tích hợp hệ thống khảo sát trực tuyến 

Tuỳ biến khung nhìn theo nhu cầu sử dụng

 • Lọc dữ liệu theo các dữ liệu hiện có [Zoho Guide]

Liên kết các thông tin liên quan