ServiceDesk Plus là một phần mềm helpdesk giúp các nhóm hỗ trợ công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dùng cuối và giảm chi phí cũng như độ phức tạp
23.11.20 03:48 PM - Bình luận
Bài viết hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Zoho Campaigns phiên bản Free dành cho tất cả người dùng
19.08.20 09:09 PM - Bình luận
Bài viết hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Zoho CRM phiên bản Free dành cho tất cả người dùng
14.08.20 01:43 PM - Bình luận
Đào tạo trực tuyến Zoho Flow
01.06.20 02:28 PM - Bình luận

Introduction to Orchestly
_Giới thiệu về Orchestly
 
- What is business orchestration?
 Part 1.
00:09:02
- Why is it the need of the hour?
 Part 1. 
00:07:24
- How can Orchestly help with it?
  Part 1.
00:09:25
- So is Orchestly a BPM?
 Part 1. 
00:11:07
Areas of Application
...
01.06.20 02:26 PM - Bình luận
Đào tạo trực tuyến Zoho Mail
01.06.20 02:24 PM - Bình luận
Đào tạo trực tuyến Zoho Recruit
01.06.20 01:06 PM - Bình luận
Đào tạo trực tuyến Zoho People
01.06.20 11:51 AM - Bình luận
Đào tạo trực tuyến Zoho Expense
20.05.20 10:09 AM - Bình luận
Đào tạo trực tuyến Zoho Inventory
20.05.20 10:06 AM - Bình luận
Đào tạo trực tuyến Zoho Campaigns
12.05.20 10:28 AM - Bình luận
Đào tạo trực tuyến Zoho Creator
11.05.20 10:18 AM - Bình luận
Đào tạo trực tuyến Zoho Books
11.05.20 09:48 AM - Bình luận
Đào tạo trực tuyến Zoho Desk
28.04.20 11:26 AM - Bình luận
Đào tạo trực tuyến Zoho Desk
28.04.20 11:17 AM - Bình luận
Đào tạo trực tuyến Zoho Desk
28.04.20 11:07 AM - Bình luận
Đào tạo trực tuyến Zoho Assist
28.04.20 10:59 AM - Bình luận
Đào tạo trực tuyến Zoho CRM
28.04.20 10:37 AM - Bình luận

Trong bối cảnh mọi doanh nghiệp phải đối diện với việc phong tỏa hoàn toàn các văn phòng trong đại dịch #COVID-19, sự gián đoạn dịch vụ là không thể tránh khỏi, và các Kế hoạch Kinh doanh Liên tục được đưa vào hoạt động. Bất chấp thách thức trên, Doanh nghiệp khắp toàn cần nhanh chóng hành động...

08.04.20 01:07 AM - Bình luận
Zoho Lens là phần mềm dựa trên cloud cho phép các kỹ thuật viên cung cấp hỗ trợ từ xa theo thời gian thực cho khách hàng sử dụng máy ảnh điện thoại thông minh ở bất cứ nơi đâu bằng cách sử dụng thực tế tăng cường.
24.03.20 11:33 AM - Bình luận

Tags