NETWORK

Blog được phân loại là NETWORK

Giới thiệu về DHCP
Bài viết này sẽ giúp các bạn có góc nhìn về DHCP một cách chi tiết nhất
03.05.19 01:25 AM - Nhận xét
Access Control List
Bài viết này sẽ giúp các bạn có góc nhìn về Access Control List một cách chi tiết nhất
03.05.19 01:23 AM - Nhận xét
Giao thức định tuyến OSPF
Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn về giao thức Link state OSPF
03.05.19 01:20 AM - Nhận xét
Giao thức định tuyến RIP phiên bản 2
Bài viết này sẽ giúp các bạn có góc nhìn về giao thức định tuyến RIPv2
03.05.19 01:16 AM - Nhận xét
 Giới thiệu về định tuyến tĩnh
Bài viết này sẽ giúp các bạn có góc nhìn về định tuyến tĩnh một cách chi tiết nhất
03.05.19 01:13 AM - Nhận xét
 Giới thiệu về Inter-VLAN
Bài viết này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về Inter-VLAN và cách cấu hình Inter-VLAN
03.05.19 01:08 AM - Nhận xét
 Tổng quan về định tuyến
Bài viết này sẽ giúp các bạn có góc nhìn tổng quan về định tuyến
03.05.19 01:05 AM - Nhận xét
Giới thiệu về VLAN
Bài viết này sẽ giới thiệu về VLAN, tầm quan trọng của VLAN và cách cấu hình VLAN cơ bản
03.05.19 12:55 AM - Nhận xét
Tổng hợp cấu hình Switch Cisco
Bài viết này sẽ giúp các bạn có góc nhìn về cấu hình tổng hợp Switch Cisco một cách chi tiết nhất
03.05.19 12:49 AM - Nhận xét
Giới thiệu về tầng ứng dụng
Cung cấp giao diện chính để người dùng tương tác với chương trình ứng dụng. Thông qua các phần mềm, dịch vụ, giao thức sẽ giúp cho người dùng truy nhập các thông tin và dữ liệu trên mạng. Một số ví dụ về các ứng dụng trong tầng này bao gồm: Web, Mail, FTP, Telnet...
03.05.19 12:46 AM - Nhận xét
 Giới thiệu về chia mạng con
Chia một mạng thành các Subnet giúp giảm kích thước của miền quảng bá, khi miền quảng bá quá rộng sẽ dẫn tới việc lãng phí dải thông làm cho hiệu xuất của mạng bị giảm. Trong bài này sẽ trình bày thêm phương pháp sử dụng VLSM để các bạn tham khảo.
03.05.19 12:41 AM - Nhận xét
 Giới thiệu về địa chỉ IP
Trong giao thức TCP/IP thì địa chỉ IP nằm ở tầng Internet, thông qua địa chỉ IP các máy sẽ truyền từ máy người gửi tới máy người nhận một cách chính xác nhất.
03.05.19 12:38 AM - Nhận xét
Giới thiệu về tầng Transport
Để trở thành một chuyên gia phụ trách công việc quản trị mạng doanh nghiệp, việc đầu tiên chúng ta phải nắm rõ giao thức TCP/IP hoạt động như thến nào. Đặc biệt phải hiểu sâu về tầng Transport, quá trình băt tay ba bước, qua đó sẽ biết cách mở Port, mở Rule
03.05.19 12:33 AM - Nhận xét
 Giới thiệu về Network Layer
Trong bài này sẽ giới thiệu về tầng Network Layer trong giao thức TCP/IP. Giúp các bạn hiểu hơn về giao thức IPv4 và giao thức IPv6.
03.05.19 12:27 AM - Nhận xét
 Giới thiệu về công nghệ Ethernet
Ethernet định nghĩa một loạt các chuẩn nối dây và phát tín hiệu cho tầng vật lý. Sử dụng giao thức MAC để điều khiển truy nhập dữ liệu vào đường truyền và lấy dữ liệu từ đường truyền chuyển lên bên trên.
02.05.19 09:27 PM - Nhận xét
 Giới thiệu về tầng Network Access
Trong giao thức TCP/IP: Tầng Network Access phụ trách nhiệm vụ chuyển đổi dữ liệu đưa xuống đường truyền và lấy dữ liệu từ đường truyền lên. Tầng Network Access trong TCP/IP bao gồm 2 tầng Physical và Data link trong mô hình OSI
02.05.19 09:19 PM - Nhận xét
 Giới thiệu cơ bản về Router
Giới thiệu tổng quan về Router Cisco và các lệnh cấu hình
02.05.19 09:15 PM - Nhận xét
 Cấu hình tổng hợp hệ thống mạng
Đây là bài phục vụ làm quen và xây dựng tổng hợp một hệ thống cho các bạn mới tiếp cận. Các bạn sẽ được học VLAN, NAT, ACL sau, trong phần này cứ sử dụng mặc định.
02.05.19 09:06 PM - Nhận xét
Giới thiệu về mạng máy tính
Phân loại hệ thống mạng là bài rất quan trọng dành cho các bạn mới tìm hiểu về hệ thống mạng máy tính. Để phân loại chúng ta cần dựa vào các tiêu chí: là Vị trí địa lý, chức năng, công nghệ và mô hình mạng (đây là trọng tâm của bài).
02.05.19 08:44 PM - Nhận xét

Tag