Giới thiệu cơ bản về Router

02.05.19 09:15 PM Nhận xét Bởi Anln

I. Tổng quan

1. Giới thiệu Router về phần cứng và cấu trúc

a. Phần cứng: phần cứng của Router gần tương đồng về các thành phần với PC

Router

PC

Main

Main

CPU

CPU

RAM: là nơi chạy file Runingconfig. Bao gồm: bảng định tuyến, MAC, NAT, ACL

RAM

NVRAM: là bộ nhớ lưu file cấu hình: Startup config

Flash: là bộ nhớ lưu file IOS

HDD

b. Cổng kết nối                                                                                                                                                   

Chúng ta có thể truy cập và điều khiển từ máy tính tới Router bằng các đường:

Đường console: kết nối trực tiếp từ máy tính tới Router bằng cáp Console (một đầu cắm vào cổng com trên máy tính, một đầu cổng console của Router hoặc Switch). Cáp console có tốc độ thấp 56kb/s nên chỉ được dùng thiết lập ban đầu

Telnet or SSH: kết nối tới Router hoặc Switch thông qua cổng mạng. Kết nối này có tốc độ cao và cho phép truy cập từ xa. Trong đó telnet có tốc độ nhanh hơn. Nhưng không hỗ trợ bảo mật. SSH hỗ trợ bảo mật nhưng tốc độ truyền chậm hơn. Vì vậy người ta thường dùng SSH trong những khu vực không an toàn, và Telnet trong những khu vực mạng an toàn.

AUX: Chỉ hỗ trợ trên Router: cũng cho phép kết nối tới Router từ xa, thông qua đường truyền Modem. Tuy nhiên loại kết nối này thường không được sử dụng.

 

c. IOS (Internetwork Operating System): Hệ điều hành của thiết bị Cisco

+ Tương tự như một máy tính, một router hoặc switch  hoạt động thì phải có hệ điều hành. Cisco Internetwork Operating System (IOS) là phần mềm hệ thống trong các thiết bị của Cisco. Nó là công nghệ cốt lõi được mở rộng trên hầu hết các dòng sản phẩm của Cisco

+ Cisco IOS cung cấp cho các thiết bị với các dịch vụ mạng sau đây

=> Chức năng định tuyến và chuyển mạch

=> Tin cậy và truy cập bảo mật vào tài nguyên mạng

=> Khản năng mở rộng hệ thống.

+ Chú ý về IOS:

=> Hệ điều hành hoạt động là khác nhau trên từng thiết bị (Router hoặc Switch)

=> Các thiết bị đều truy cập bằng lệnh

=> File os nặng khoảng 40M. Nó được lưu trong bộ nhớ Flash. Bộ nhớ flash cung cấp lưu trữ không mất dữ liệu.

=> Sử dụng Flash memory có thể copy vào là chạy

2. Quá trình khởi động của Router

=> Bước 1: Khi bật Router điện sẽ được nạp vào ROM

=> Bước 2: ROM sẽ thực hiện quá trình kiểm tra các thiết bị phần cứng gọi là POST (Power on self test)

=> Bước 3: Sau khi kiểm tra phần cứng chạy ổn định sẽ chuyển sang Bootstrap. Bootstrap sẽ liên lạc với IOS, IOS sẽ được load từ bộ nhớ Flash (bootstrap cho phép hệ điều hành nào khở động trước nếu có nhiều IOS).

=> Bước 4: tiếp theo file cấu hình (Start up config) được copy từ bộ nhớ NVRAM

=> Bước 5:  IOS và Startup Config được load vào RAM tạo thành file chạy Running config.

3. Các Mode lệnh trong IOS: có 4 mode lệnh

+ Router> ----------------------->  Mode User ( Mode có quyền thấp nhất )

+ Router# ------------------------> Mode Previlidge (Mode quản trị)

+ Router (config)#--------------> Mode cấu hình

+ Router (config-if)#-----------> Mode vào cổng

4. Các lệnh cấu hình Cơ bản Router

Router#configure terminal

Router(config)#----------------=> Mode config | Mode global (Mode cấu hình)

Router(config)#hostname R1 => Đặt tên cho Router

R1(config)#

R1(config)#enable password cisco => Đặt pass enable là cisco (khi chuyển từ Mode người dùng sang Mode quản trị sẽ yêu cầu mật khẩu).

R1(config)#enable secret aptech => Đặt pass enable secret là aptech (pass này sẽ được dùng khi câu lệnh này được thực hiện. Cao hơn pass của enable)

R1(config)#

R1(config)#lineconsole 0

R1(config-line)#password aptech => Đặt pass khi truy nhập vào Router bằng đường Console.

R1(config-line)#login

R1(config-line)#

R1(config-line)#line vty 0 4

R1(config-line)#password aptech => Đặt pass khi truy nhập vào Router bằng đường telnet

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

R1(config)#

R1(config)#banner motd !Hello! => Đặt lời chào cho Router/Switch, lưu ý ký tự bắt đầu và ký tự kết thúc của lời chào phải giống nhau.

R1(config)#

R1(config)#interface f0/0

R1(config-if)#--------------=> Mode Interface (mode cấu hình địa chỉ cổng)

R1(config-if)#no shut => Bật cổng của Rotuer lên

R1(config-if)#ipaddress 192.168.1.1 255.255.255.0 => Đặt địa chỉ IP cho cổng của Router.

R1(config-if)#

R1(config-if)#interface s0/0

R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#ipaddress 172.16.0.1 255.255.255.252

R1(config-if)#clock rate 64000 (bật xung nhịp đối với đầu DCE)

R1(config)#

R1(config)#exit

R1#show running-config => Kiểm tra file cấu hình đang chạy.

R1#copyrunning-config startup-config | write => ghi file cấu hình đang chạy vào NVRAM.

R1#show startup-config => Kiểm tra file cấu hình xem đã có những thông tin đang chạy chưa? 

Chú ý:

=> R1(config-if)#clock rate 64000  => Clock  rate là xung nhịp của các bít truyền. Bít này cách bít kia là 64000 micro/giây


II. Thực hành

1. Đăng nhập Router qua giao diện dòng lệnh

a. Yêu cầu thiết bị

1 Router Cisco 1941.

1 PC.

Dây cáp console.

b. Nội dung công việc cần thực hiện

Đấu nối thiết bị như sơ đồ.

Đăng nhập vào hệ thống.

Xem các thông tin Router.

Sử dụng Hyper Terminal.

c. Video hướng dẫn

2. Đặt các loại mật khẩu cho Router

a. Yêu cầu chuẩn bị

1 Router Cisco 1941

1 PC

Dây cáp console

b. Nội dung công việc cần thực hiện

Đầu nối thiết bị như sơ đồ

Đăng nhập vào hệ thống

Xem thông tin của Router

Sử dụng hyper terminal

Đặt mật khẩu truy cập vào chế độ Privileged EXEC mode

Đặt mật khẩu truy cập Telnet

c. Video hướng dẫn

3. Khôi phục lại mật khẩu cho Router Cisco

a. Yêu cầu thiết bị:

1 Router Cisco 2600

1 PC

Dây cáp Console

b. Nội dung công việc cần thực hiện:

Đấu nối thiết bị như sơ đồ

Đăng nhập vào hệ thống

Khôi phục lại mật khẩu cho Router

c. Video hướng dẫn

4. Các lệnh cơ bản trên Router Cisco

a. Yêu cầu thiết bị

1 Router Cisco 2920XM

1 PC

Dây cáp Console, Fast Ethernet

b. Nội dung thực hiện

Nối cáp

Đăng nhập vào hệ thống

Đặt Router banner

Cấu hình các cổng giao tiếp trên Router

Đặt hostname cho Router

Các lệnh kiểm tra cấu hình

c. Video hướng dẫn

5. Làm việc với Telnet

a. Yêu cầu chuẩn bị

2 Router Cisco 2621XM

Dây cáp serial, Ethernet

1 Cisco catalyst Switch 2950-24

b. Nội dung công việc  cần thực hiện

Đấu nối thiết bị như sơ đồ

Đăng nhập vào hệ thông

Đặt mật khẩu truy cập conselo của router

Đặt mật khẩu truy cập vào chế Privilerged EXEC mode.

Đặt mật khẩu truy cập telnet

c. Video hướng dẫn

6. Nạp IOS cho Router qua TFTP Server

a. Yêu cầu thiết bị

1 Router Cisco 2620XM

1 Server

Dây cáp FastEthernet

b. Nội dung công việc cần thực hiện

Đấu nối thiết bị như sơ đồ

Cấu hình trên Router và Server

Nạp IOS cho Router

c. Video hướng dẫn

7. Nạp IOS cho Router qua câu lệnh TFTPDNLD

a. Yêu cầu chuẩn bị

1 Router Cisco 2620XM.

1 Server.

1 Pc.

Dây cáp Console, FastEthernet.

b. Nội dung công việc cần thực hiện

Nối cáp.

Đăng nhập vào hệ thống.

Sử dụng lệnh tftpdnld để nạp IOS.

c. Video hướng dẫn


8. Cấu hình Linksys Router

a. Yêu cầu chuẩn bị

1 Router Cisco 1841

3 Cisco Catalyst Switch 2950T

3 PC & 1 Laptop

Dây cáp Fast Ethernet

b. Yêu cầu nội dung

Đấu nối thiết bị như sơ đồ

Cấu hình cơ bản cho Router

Cấu hình địa chỉ IPv4

Cấu hình VLAN Switch, Router

Cấu hình Linksys Router

Kiểm tra kết nối

c. Video hướng dẫn

9. Cisco Discovery Protocol

a. Yêu cầu chuẩn bị

2 Router Cisco 2691

1 Cisco Catalyst Switch 

Dây cáp Fast Ethernet,Serial

b. Yêu cầu nội dung

Đấu nối thiết bị như sơ đồ

Xem thông tin và thông số thời gian của CDP

Hiển thị thông tin các thiết bị kết nối trực tiếp

Hiển thị thông tin trạng thái CDP trên port

c. Video hướng dẫn

10. Cấu hình NTP và SYSLOG

a. Yêu cầu chuẩn bị 

3 Router Cisco 1941

2 Catalyst Switch Cisco 2950T

2PCs & 2 Sever

Dây cáp Serial, Fast Ethernet

b. Nội dung công việc cần thực hiện

Đấu nối thiết bị như sơ đồ

Cấu hình cơ bản cho Router: Hostname,Console,Telnet,Enable,Password,Banner motd

Cấu hình địa chỉ IPv4, tên mô tả trên các cổng của thiết bị theo sơ đồ

Trên Router R1,R2 và R3 cấu hình giao thức định tuyến EIGRP

Cấu hình NYP Server và NTP Client

Kiểm tra cấu hình

c. Video Hướng dẫn

11. Cấu hình TFTP server

a. Yêu cầu chuẩn bị 

1 Switch cisco 2950-24

1 PC

Dây cáp FastEthernet

b. Yêu cầu nội dung

Đấu nối thiết bị như sơ đồ

Cấu hình cơ bản cho Switch

Cấu hình trên các Interface

Cấu hình backup file cấu hình từ Switch tới TFTP server

Cấu hình file cấu hình từ TFTP server về Switch

c. Video hướng dẫn-----&-----&-----

Để quay về danh sách các bài phần Network các bạn chọn link sau

https://www.quantrimangdn.com/blogs/post/tong-hop-cac-bai-phan-network

Chia sẻ -