Quản lý file và các phân vùng trong Linux

03.05.19 02:08 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Yêu cầu chuẩn bị

Một máy chủ Linux CentOS 7.

Một máy windows đã cài SecureCRT.

Một Switch kết nối Server Linux và PC

2. Yêu cầu nội dung

Đặt địa chỉ IP trên Server.

Sử dụng SecureCRT kết nối và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

  • Sử dụng fdisk để quản lí phân vùng đĩa.
  • Định dạng phân vùng.
  • Mount/Unmount phân vùng.
  • Hiển thị thông tin về phần cứng.
  • Kiểm tra hệ thống phân vùng với fsck.
  • Sao lưu và phục hồi dữ liệu (nén/giải nén file).

3. Video hướng dẫn

Chia sẻ -