Cài đặt và cấu hình Apache - PHP - MySQL - PHPMyAdmin - Wordpress

03.05.19 02:04 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Chuẩn bị thiết bị:

Một máy chủ Linux CentOS 7.

Một Switch kết nói Server Linux và PC.

2. Yêu cầu nội dung:

Kết nói các  thiệt bị theo mô hình.

Đặt địa chỉ IP trên Server theo mô hình.

Sử dụng SecureCRT kết nối và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

  •     Cài đặt và cấu hình Apache.
  •     Cài đặt và cấu hình PHP.
  •     Cài đặt và cấu hình MySQL. 
  •     Cài đặt và cấu hình PHPMYAdmin.
  •     Cài đặt và cấu hình website bằng mã nguồn mở Wordpress.

3. Video hướng dẫn:

Anln

Chia sẻ -