Cài đặt và cấu hình SAMBA

03.05.19 01:15 AM Nhận xét Bởi Anln

1.Chuẩn bị thiết bị:

Một máy chủ Linux cài đặt dịch vụ Samba.

Một máy Windows đã cài đặt SecureCRT.

Một Switch kết nối Server Linux và PC.

2.Yêu cầu nội dung:

Kết nối thiết bị theo mô hình.

Đặt địa chỉ IP trên Server.

Sử dụng SecureCRT kết nối để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

  • Trên Samba Server tiến hành cài đặt dịch vụ Samba.
  • Tạo và phân quyền thích hợp cho các thư mục sau:
  • Tạo thư mục /anonymous
  • Tạo thư mục /secure

3.Video hướng dẫn:

Chia sẻ -