Cài đặt Web Virtual Host

03.05.19 02:20 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Chuẩn bị thiết bị

Một máy chủ Linux CentOS7 làm máy chủ dịch vụ web.

Một máy Window 10( 8,7,…) cài đặt SecureCRT.

Một Switch kết nối Server Linux và PC.

2. Yêu cầu nội dung

Kết nối các  thiệt bị theo mô hình.

Đặt địa chỉ IP trên Server theo mô hình.

Cài đặt gói dịch vụ httpd 

Khai thác thêm Zone phân giải thuận ngược trên DNS Server

Cấu hình lại 2 zone phân giải thuận ngược.

Tạo 2 thư mục chứa Web cho từng miền.

Lần lượt tạo 2 Virtual Host cho 2 miền tương ứng cùng với đường dẫn chứa website của 2 miền.

Khởi động dịch vụ httpd.

Kiểm tra việc truy cập đến Web bằng 2 tên miền khác nhau nhưng cùng 1 địa chỉ IP.

3. Video hướng dẫn:

Chia sẻ -