Cài đặt và cấu hình CPanel

03.05.19 01:57 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Yêu cầu chuẩn bị

Một máy chủ Linux CentOS7

Một máy Window 10( 8,7,…) cài đặt SecureCRT.

Một Switch kết nói Server Linux và PC.

2. Yêu cầu nội dung

Đặt địa chỉ IP trên Server theo mô hình.

Sử dụng SecureCRT kết nối và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

  •     Cài đặt và cấu hình Cpanel
  •     Tạo tài khoản Reseller 
  •     Tạo tài khoản cho người dùngl

3. Video hướng dẫn:

Chia sẻ -