Trong bài này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Multiscope DHCP trên Windows Server 2016 kết hợp Fortinet để người dùng nhận được IP động từ dịch vụ DHCP
03.05.19 12:54 AM - Bình luận
Bạn muốn giới hạn dung lượng sử dụng cho người dùng hoặc cấm lưu trữ một số file có hại đến hệ thống thì trên Windows Server sẽ có 2 tính năng hỗ trợ các bạn: Quota và FSRM.
03.05.19 12:49 AM - Bình luận
Nano Server là hệ điều hành siêu nhẹ của Windows Server 2016, trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cơn bản về hệ điều hành này
03.05.19 12:45 AM - Bình luận
Trong bài này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một hệ thống Website thực tế trên Windows Server. Từ đó giúp bạn có góc nhìn rõ hơn về cơ chế hoạt động của Website
03.05.19 12:39 AM - Bình luận
Nếu một người vô tình hay cố ý xóa dữ liệu trên thư mục của cả phòng ban thì chúng ta sẽ không biết được ai là người xóa. Trong bài này sẽ chỉ ra admin có thể kiểm soát được ngay bằng chính sách GPO nhé!
03.05.19 12:31 AM - Bình luận
Nếu một người vô tình hay cố ý xóa dữ liệu trên thư mục của cả phòng ban thì chúng ta sẽ không biết được ai là người xóa. Trong bài này sẽ chỉ ra admin có thể kiểm soát được ngay trên Windows Server nhé!
03.05.19 12:17 AM - Bình luận

Tags