Blog được phân loại là WINDOWS

Cấu hình Multiscope DHCP trên Windows Server 2016 kết hợp Fortinet
Trong bài này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Multiscope DHCP trên Windows Server 2016 kết hợp Fortinet để người dùng nhận được IP động từ dịch vụ DHCP
03.05.19 12:54 AM - Nhận xét
Cấu hình Quota và FSRM kết hợp với Domain Controller
Bạn muốn giới hạn dung lượng sử dụng cho người dùng hoặc cấm lưu trữ một số file có hại đến hệ thống thì trên Windows Server sẽ có 2 tính năng hỗ trợ các bạn: Quota và FSRM.
03.05.19 12:49 AM - Nhận xét
 Cài đặt hệ điều hành Nano Server và chia sẻ File
Nano Server là hệ điều hành siêu nhẹ của Windows Server 2016, trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cơn bản về hệ điều hành này
03.05.19 12:45 AM - Nhận xét
Cài đặt một Website thực tế trên Windows Server
Trong bài này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một hệ thống Website thực tế trên Windows Server. Từ đó giúp bạn có góc nhìn rõ hơn về cơ chế hoạt động của Website
03.05.19 12:39 AM - Nhận xét
Triển khai chính sách GPO để bắt đối tượng xóa dữ liệu trong Domain Controller
Nếu một người vô tình hay cố ý xóa dữ liệu trên thư mục của cả phòng ban thì chúng ta sẽ không biết được ai là người xóa. Trong bài này sẽ chỉ ra admin có thể kiểm soát được ngay bằng chính sách GPO nhé!
03.05.19 12:31 AM - Nhận xét
Bắt đối tượng xóa dữ liệu trên Windows Server 2016 Local
Nếu một người vô tình hay cố ý xóa dữ liệu trên thư mục của cả phòng ban thì chúng ta sẽ không biết được ai là người xóa. Trong bài này sẽ chỉ ra admin có thể kiểm soát được ngay trên Windows Server nhé!
03.05.19 12:17 AM - Nhận xét

Tag