Triển khai chính sách GPO để bắt đối tượng xóa dữ liệu trong Domain Controller

03.05.19 12:31 AM Nhận xét Bởi Anln

I. Tổng quan

Group Policy có thể dùng để triển khai phần mềm cho một hoặc hoặc nhiều máy trạm nào đó một cách tự động; để ấn định quyền hạn cho một số người dùng mạng, để giới hạn những ứng dụng mà người dùng được phép chạy; để kiểm soát hạn ngạch sử dụng đĩa trên các máy trạm; để thiết lập các kịch bản (script) đăng nhập (logon), đăng xuất (logout), khởi động (start up), và tắt máy (shut down).

Trong bài này sẽ kết hợp Group Policy để bắt đối tượng xóa file, kiểm soát được thời gian xóa, ngày giờ xóa... 

II. Triển khai

1. Yêu cầu chuẩn bị

Hai Server cài Windows Server 2016 hoặc chạy giả lập trên Vmware hoặc Hyper-V. Một máy làm Domain Controller còn một máy làm File Server

Một máy tính cài Windows 10, ping thông tới Windows Server 2016

2. Nội dung công việc cần thực hiện

Nâng cấp lên Domain Controller trên Windows Server 2016

Join các máy Client vào Domain Controller

Triển khai tạo OU, User và phân quyền truy cập tài nguyên

Triển khai chính sách GPO để bắt đối tượng xóa tài liệu

Xóa thử tài nguyên và kiểm tra

-----&-----&-----

3. Video hướng dẫn

Chia sẻ -