Blog được phân loại là ẢO HÓA

Hướng dẫn tạo Cluster cho Proxmox
Clustering là một kiến trúc nhằm đảm bảo nâng cao khả năng sẵn sàng cho các hệ thống mạng máy tính. Clustering cho phép sử dụng nhiều máy chủ kết hợp với nhau tạo thành một cụm có khả năng chịu đựng hay chấp nhận sai sót (fault-tolerant) nhằm nâng cao độ sẵn sàng của hệ thống mạng.
03.06.19 03:02 AM - Nhận xét
Hướng dẫn cơ bản cài đặt và sử dụng Proxmox VE
Ảo hóa Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) là một môi trường ảo hóa máy chủ nguồn mở có thể được sử dụng để triển khai và quản lý các máy ảo,… Proxmox VE được phát triển dựa trên bản phân phối Debian Linux với hạt nhân Ubuntu đã được sửa đổi.
23.05.19 12:31 AM - Nhận xét
 Hướng dẫn cài đặt HĐH ESXI trên VMware Workstation
Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt HĐH ESXI 6.7 trên VMware Workstation, từ đó tạo các máy ảo cho phép truy cập thành công trong mạng LAN
03.05.19 02:29 AM - Nhận xét

Tag