Hướng dẫn tạo Cluster cho Proxmox

03.06.19 03:02 AM Nhận xét Bởi Anln

I. Tổng quan

Cluster là gì?

Clustering là một kiến trúc nhằm đảm bảo nâng cao khả năng sẵn sàng cho các hệ thống mạng máy tính. Clustering cho phép sử dụng nhiều máy chủ kết hợp với nhau tạo thành một cụm có khả năng chịu đựng hay chấp nhận sai sót (fault-tolerant) nhằm nâng cao độ sẵn sàng của hệ thống mạng.

Cluster là một hệ thống bao gồm nhiều máy chủ được kết nối với nhau theo dạng song song hay phân tán và được sử dụng như một tài nguyên thống nhất. Nếu một máy chủ ngừng hoạt động do bị sự cố hoặc để nâng cấp, bảo trì, thì toàn bộ công việc mà máy chủ này đảm nhận sẽ được tự động chuyển sang cho một máy chủ khác(trong cùng một cluster) mà không làm cho hoạt động của hệ thống bị ngắt hay gián đoạn.


II. Thực hành

1. Yêu cầu chuẩn bị

- File ISO Proxmox: https://drive.google.com/open?id=1poUYhiSX41KW-240fIjJ2yygQxQ9pd8n

- Phần mềm giả lập VMware Workstation

- Chuẩn bị 3 máy Proxmox

2. Nội dung thực hành

Sửa file hosts

Tạo cluster trên (trên proxmox-01)

- Join 2 node còn lai vào cụm

- Upload file iso lên server

- Download template container

- Create CT và VM

- Clone, backup, restore

3. Video hướng dẫn

Chia sẻ -