Hướng dẫn cơ bản cài đặt và sử dụng Proxmox VE

23.05.19 12:31 AM Nhận xét Bởi Anln

I. Tổng quan

    Ảo hóa Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) là một môi trường ảo hóa máy chủ nguồn mở có thể được sử dụng để triển khai và quản lý các máy ảo,… Proxmox VE được phát triển dựa trên bản phân phối Debian Linux với hạt nhân Ubuntu đã được sửa đổi.

 Proxmox VE đi kèm với một giao diện dựa trên web đơn giản, dễ sử dụng, cho phép chúng ta dễ dàng tạo, cấu hình và quản lý các máy ảo. Nó cũng bao gồm RESTful web API có thể được sử dụng để cho phép tích hợp cho các công cụ quản lý của bên thứ ba.

    Proxmox VE là một nền tảng mã nguồn mở hoàn chỉnh cho ảo hóa doanh nghiệp bao gồm tích hợp chặt chẽ KVM hypervisor và LXC container, chức năng lưu trữ và mạng được định nghĩa phần mềm trên một nền tảng duy nhất và dễ dàng quản lý các cụm khả dụng cao và các công cụ khắc phục thảm họa trong giao diện quản lý web.

    Các tính năng cấp doanh nghiệp và tiêu điểm 100% dựa trên phần mềm giúp Proxmox VE trở thành sự lựa chọn hoàn hảo để ảo hóa cơ sở hạ tầng CNTT của bạn, tối ưu hóa tài nguyên hiện có và tăng hiệu quả với chi phí tối thiểu.

    Bạn có thể dễ dàng ảo hóa ngay cả khối lượng công việc của ứng dụng Linux và Windows đòi hỏi nhiều nhất và tự động mở rộng tính toán và lưu trữ của bạn khi nhu cầu của bạn phát triển đảm bảo duy trì khả năng thích ứng cho sự phát triển trong tương lai của trung tâm dữ liệu của bạn.

    Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) có khả năng

    Có khả năng xử lý hàng trăm máy ảo

    Cung cấp quản lý tập trung cho tất cả khách

    Cung cấp cluster

    Cung cấp giải pháp sao lưu trực tuyến

    Hỗ trợ live migration

    Hỗ trợ client 32 và 64 bit


II. Thực hành

1. Yêu cầu chuẩn bị

- File ISO Proxmox: https://drive.google.com/open?id=1poUYhiSX41KW-240fIjJ2yygQxQ9pd8n

- Phần mềm giả lập VMware Workstation

2. Nội dung thực hành

- Cài đặt Card mạng trên VMare

- Cài đặt Proxmox

- Cài đặt SSH để thao tác dễ hơn

- Cài đặt Bond Interface

- Sau khi ta cài đặt SSH tiên hành sửa file Host

3. Video hướng dẫn

Chia sẻ -