Website vệ tinh là gì

Blog được tag là Website vệ tinh là gì

Website vệ tinh là gì
Website vệ tinh là những trang Web có chủ đề liên quan hoặc cùng chung chủ đề mà trang Web chính cung cấp. Website vệ tinh có tên miền độc lập, hoạt động độc lập, như những trang Web khác. Một doanh nghiệp để làm tốt nhất thường tạo ra một Website chính và 3 Website vệ tinh.
17.04.21 11:35 AM - Nhận xét

Tag