Danh mục bài Network giúp các tìm đọc và học tập thuận tiện hơn. Đồng thời để tự học bạn cứ học theo tuần tự các bài trong danh sách.
17.05.19 04:49 PM - Bình luận
Đây là bài giải thích quá trình truyền tin bằng giao thức TCP/IP. Qua các bước truyền chúng ta sẽ hình dung được quá trình máy tính Client truy cập ra Google, Facebook, Youtube.
03.05.19 02:23 AM - Bình luận

Tags