Redistribute

Blog được tag là Redistribute

Redistribute
Xác thực chỉ trong giao thức định tuyến, từ RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS trở đi là hỗ trợ. Khi cấu hình xác thực sẽ tránh bị Hack, nếu hệ thống kết nối từ Hà nội vào HCM.
03.05.19 01:51 AM - Nhận xét

Tag