Đây là bài tập xuyên suốt chương trình CCNA giúp các em tổng hợp các kiến thức. Những bạn mới học chỉ cần nhìn tài liệu và làm theo, sau này học lý thuyết sẽ được giải thích cụ thể theo từng mục tương ứng.
03.05.19 04:53 AM - Bình luận
Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn về giao thức Link state OSPF
03.05.19 01:20 AM - Bình luận

Tags