nano server là gì

Blog được tag là nano server là gì

 Cài đặt hệ điều hành Nano Server và chia sẻ File
Nano Server là hệ điều hành siêu nhẹ của Windows Server 2016, trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cơn bản về hệ điều hành này
03.05.19 12:45 AM - Nhận xét

Tag