Nano Server là hệ điều hành siêu nhẹ của Windows Server 2016, trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cơn bản về hệ điều hành này
03.05.19 12:45 AM - Bình luận

Tags