ELK là viết tắt của tập hợp 3 phần mềm cốt lõi đi kèm với nhau, phục vụ cho công việc giám sát hệ thống. Ba phần mềm này lần lượt là Elasticsearch, Logstash và Kibana. ELK được phát triển từ đầu những năm 2000 và cho đến nay đã hơn 250 triệu lượt tải xuống và sử dụng.
19.05.19 01:14 PM - Bình luận
Giới thiệu cho các bạn một số công cụ giám sát tốt nhất
19.05.19 11:52 AM - Bình luận
Giám sát hệ thống mạng là việc sử dụng một hệ thống để liên tục theo dõi một thành phần trong mạng máy tính, xem xét tình trạng hoạt động của thành phần đó bên trong mạng, thông báo lại cho quản trị viên khi thành phần đang được giám sát phát sinh vấn đề.
19.05.19 10:27 AM - Bình luận

Tags