Bạn muốn giới hạn dung lượng sử dụng cho người dùng hoặc cấm lưu trữ một số file có hại đến hệ thống thì trên Windows Server sẽ có 2 tính năng hỗ trợ các bạn: Quota và FSRM.
03.05.19 12:49 AM - Bình luận

Tags