Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình giả lập Firewall Fortinet
03.05.19 02:51 AM - Bình luận
Trong bài này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Multiscope DHCP trên Windows Server 2016 kết hợp Fortinet để người dùng nhận được IP động từ dịch vụ DHCP
03.05.19 12:54 AM - Bình luận

Tags