chinh sach GPO

Blog được tag là chinh sach GPO

Triển khai chính sách GPO để bắt đối tượng xóa dữ liệu trong Domain Controller
Nếu một người vô tình hay cố ý xóa dữ liệu trên thư mục của cả phòng ban thì chúng ta sẽ không biết được ai là người xóa. Trong bài này sẽ chỉ ra admin có thể kiểm soát được ngay bằng chính sách GPO nhé!
03.05.19 12:31 AM - Nhận xét

Tag