Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt HĐH ESXI 6.7 trên VMware Workstation, từ đó tạo các máy ảo cho phép truy cập thành công trong mạng LAN
03.05.19 02:29 AM - Bình luận

Tags