bo nho

Blog được tag là bo nho

 Giới thiệu về bộ nhớ máy tính
Bộ nhớ máy tính thường được gọi là ổ nhớ hoặc bộ nhớ , là một thiết bị công nghệ bao gồm các phần tử máy tính và lưu trữ dữ liệu, được dùng để duy trì dữ liệu số. Nó là một linh kiện cơ bản có chức năng cốt lõi của các máy tính.
02.05.19 09:12 PM - Nhận xét

Tag