BitLocker là chương trình mã hóa độc quyền, dễ sử dụng của Microsoft dành cho Windows có thể mã hóa toàn bộ ổ đĩa của bạn cũng như giúp bảo vệ chống lại những thay đổi trái phép vào hệ thống, chẳng hạn như phần mềm độc hại cấp firmware.
02.05.19 08:27 PM - Bình luận

Tags