bitlocker

Blog được tag là bitlocker

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Bitlocker
BitLocker là chương trình mã hóa độc quyền, dễ sử dụng của Microsoft dành cho Windows có thể mã hóa toàn bộ ổ đĩa của bạn cũng như giúp bảo vệ chống lại những thay đổi trái phép vào hệ thống, chẳng hạn như phần mềm độc hại cấp firmware.
02.05.19 08:27 PM - Nhận xét

Tag