Xem lại mật khẩu Wifi trên Windows khi bị quên

02.05.19 08:01 PM Nhận xét Bởi Anln

Khi bạn đang dùng Wifi, có một người mới tới chơi muốn đăng nhập mật khẩu Wifi, nhưng lúc đó ta lại quên mật khẩu Wifi. Vậy ta phải làm gì để xem lại mật khẩu? bài này sẽ trình bày lại cho các bạn xem. 

Để thuận tiện cho việc thực hành bạn cần chuẩn bị những công cụ sau: Một máy tính với hệ điều hành Window ( 7,8,10,...)

Anln

Chia sẻ -