Sao lưu và phục hồi CSDL bằng MySQLDumper trong Linux

02.05.19 11:53 PM Nhận xét Bởi Anln

1. Yêu cầu chuẩn bị

Một máy chủ Linux CentOS 7 đã cài đặt sẵn dịch vụ DNS Server.

Một máy chủ Linux CentOS 7 đã cài đặt Web Server với website đang chạy.

Một máy Windows đã cài đặt SecureCRT.

Một Switch kết nối Server Linux và PC.

2. Nội dung thực hiện

Kết nối thiết bị theo mô hình.

Đặt địa chỉ IP trên Server.

Sử dụng SecureCRT kết nối để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

  • Thực hiện tải MySQLDumper và giải nén.
  • Thực hiện sửa file config.php phù hợp với DB,DB_User,Pass.
  • Thực hiện sao lưu CSDL và Code,sau đó copy toàn bộ xuống máy.
  • Gải lập CSDL bị xóa 1 số bảng.
  • Thực hiện phục hồi CSDL.
  • Truy cập vào website để kiểm tra các bài viết đã được khôi phục chưa.

3. Video hướng dẫn

Chia sẻ -