Sao lưu và khôi phục thư trong Outlook

02.05.19 08:19 PM Nhận xét Bởi Anln

Sao lưu dữ liệu Outlook hay chính là việc backup mail trong Outlook sẽ giúp bạn bảo vệ được những email quan trọng của mình. Trong trường hợp các bạn xóa nhầm thư hoặc khi dung lượng lưu trữ của mailbox đã đầy các bạn bắt buộc phải xóa bớt thư để có thể nhận được thư mới thì chúng ta cần phải sao lưu lại nhưng mail quan trọng!

Sao lưu và khôi phục thư trong Outlook:

Bước 1: Đăng nhập vào Outlook → chọn File → Import and Export.

Bước 2: Chọn Export to a file → Next.

Bước 3: Cửa sổ Export to a File → chọn Personal Folder file (.pst) → Next

Bước 4: Chọn Inbox → Next:

Bước 5: Chọn nơi lưu file Backup → Finish

Bước 6: Cửa sổ Create Microsoft Personal Folders nhập Password để xác thực → Ok.

Bước 7: Để khôi phục thư bạn đăng nhập vào Outlook → chọn File → Import and Export → chọn Import from another program or file.

Bước 8: Chọn Personal Folder File (.pst) → Next

Bước 9: Chọn file Backup đã lưu trong ổ E → Next

Bước 10: Sau khi xong thư sẽ được khôi phục lại

Anln

Chia sẻ -