ManageEngine OpManager Training

01.03.21 11:00 PM Nhận xét Bởi Tech

ITOM Nov 18 Seminar APAC INDIA 1
ITOM: Beyond Basic Network Monitoring with OpManager and Applications Manager
ITOM Nov 18 Seminar APAC INDIA 1
Thách thức / Vấn đề với Hệ thống Xem tại Giải pháp ITOM Xem tại
I.Xoay sở vấn đề Lưu lượng và Băng thông sử dụng truy cập Internet
- Bóp nghẹt băng thông
- Đình trệ lưu lượng mạng
- Ảnh hưởng chậm tốc độ Mạng 
 15'30"
 Netflow Analyzer (NFA) 1h46'00"
1. Giám sát băng thông: chỉ ra ai, cái gì và khi nào băng thông được sử dụng 
--------------------------------
2. Lập chính sách tối ưu nhằm Ưu tiên hoặc Khoá lưu lượng các Ứng dụng khi sử dụng băng thông.
--------------------------------
3. Phân tích xu thế lưu lượng sử dụng theo thời gian cụ thể nhằm xác định nhu cầu thực tiễn (tiết giảm chi phí không cần thiết)
18'17"------------
19'28"
------------
21'00"

https://www.manageengine.com/products/netflow/?opm 


 II.Vấn đề Giao tiếp trong Không gian Ảo:
- Âm thanh bị giật, không liền mạch 
- Cuộc gọi bị ngắt quãng 
- Tiếng vọng trong cuộc gọi VoIP
- Kết nối gọi nhưng không có âm thanh
- Chất lượng Video thấp
- Phản hồi chậm trễ
 23'12"OpManager (OPM)


1h36'00"


1. Đặt ngưỡng và cảnh báo nhằm Giám sát các thông số Jitter, Latency và Package Lost (âm thanh chập chờn, độ trễ và mất gói tin với Voice/Video)
--------------------------------
2. Luôn đảm bảo mọi thiết bị được giám sát một cách đúng đắn
26'23"

 


------------

31'33"


 VoIP monitoring using Cisco IP SLA https://www.manageengine.com/network-monitoring/voip-monitor.html?hp 

 III.Các biến chứng trong thay đổi cấu hình (Configuration Complications)

- Mất kết nối mạng

- Dữ liệu bị đánh cắp

- Cấu hình thiết bị bị truy cập trái phép

- Cấu hình bị thay đổi trái phép với mục đích độc hại
32'00"


Network Configuration Manager (NCM)
1h49'30"


1. Làm việc từ xa đòi hỏi phải thay đổi cấu hình hệ thống - và việc truy vết sự thay đổi: duy trì các bản ghi thay đổi, khi được thực hiện và ai đã thực hiện là sống còn
--------------------------------

2. RBAC giảm tối thiểu sự truy cập từ người dùng không có thẩm quyền tới những cấu hình hệ thống tối quan trọng

--------------------------------

3. Luôn lưu lại các cấu hình chuẩn ngay lập tức nhằm giảm thiểu thời gian downtime

--------------------------------

4. Sẵn sàng quay trở lại cấu hình chuẩn trước đó khi có sự cố tại thiết bị quan trọng 
35'10"

 

 


----------- 

36'47"

 

 
------------

37'00"

 -----------

39'00"https://www.manageengine.com/network-configuration-manager/?opm 

IV.Những vấn đề về sự tuân thủ:
- Dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp
- Lỗi tài khoản nội bộ
- Thông tin bệnh nhân bị tiết lộ trái phép
- Lỗi xảy ra với các chính sách nội bộ
39'00"
Mobile Device Manager (MDM)1. PCI DSS
--------------------------------

2. SOX Policy

--------------------------------

3. HIPAA Compliant
41'00"
------------

42'00"

------------

43'30"
https://www.manageengine.com/mobile-device-management/pci-compliant-with-mdm.html
V. Những vấn đề liên quan đến ứng dụng - nhằm Duy trì hoạt động kinh doanh liên tục (BCP)
1h13'15"
Application Manager (APM)1h41'30"
1. Giám sát Hiệu suất ứng dụng
--------------------------------

2. Trải nghiệm Người dùng cuối

--------------------------------

3.Đặt ưu tiên đến Người sử dụng và các ứng dụng doanh nghiệp

--------------------------------

4. Giám sát ứng dụng truy vết sức khoẻ nhân viên trong thời COVID

--------------------------------

5. Phân tích và Dự báo xu hướng hệ thống 
1h16'15"

------------

1h19'00"


------------

1h21'00"------------

1h23'00"


------------


https://www.manageengine.com/network-monitoring/help/applications-monitoring-plugin.html VI.Xử lý lỗ hổng / tổn thương trên Không gian Mạng
- các số liệu thống kê đáng lưu ý 
1h23'00"
Vulnerability Manager Plus1. Quét hệ thống mạng để tìm các lỗ hổng - dựa trên cơ sở dữ liệu cách đáng tin cậy nhất NSIT
2. Áp dụng các bản vá phù hợp
 1h26'00"


https://www.manageengine.com/vulnerability-management/ 
VII.Các vấn đề khi triển khai BYOD
- các số liệu thống kê đáng lưu ý
1h27'00"Mobile Device Manager (MDM)


1. Phân tích Hành vi Mạng: Giám sát hệ thống mạng nhằm dự đoán các hành vi bất thường như tấn công DDoS, các nguồn, đích đến đáng ngờ, quyét luồng và các cổng.
--------------------------------

2. Giám sát việc Ai truy cập Cái gì

--------------------------------

3. Phương thức giao tiếp bảo mật
1h28'30"

 

  

 


------------

1h29'30"


------------
1h30'30''

https://www.manageengine.com/mobile-device-management/ VIII.Giải pháp Quản trị Vận hành Hệ thống ITOM
 OpManager (OPM) 1h36'00"
 Application Manager (APM) 1h41'30"
 Netflow Analyzer (NFA) 1h46'00"
 Network Configuration Manager (NCM) 1h49'30"
 Firewall Analyzer (FWA) 1h56'25"
 IP Address /Switch Port Managment (IPAM/SPM) 1h59'50"
 OpManager Plus (OPM+) 2h03'00"

 Video đào tạo 

ITOM: Beyond Basic Network Monitoring with OpManager and Applications Manager
Thách thức / Vấn đề với Hệ thống Xem tại Giải pháp ITOM Xem tại
I.Xoay sở vấn đề Lưu lượng và Băng thông sử dụng truy cập Internet
- Bóp nghẹt băng thông
- Đình trệ lưu lượng mạng
- Ảnh hưởng chậm tốc độ Mạng 
 15'30"
 Netflow Analyzer (NFA) 1h46'00"
1. Giám sát băng thông: chỉ ra ai, cái gì và khi nào băng thông được sử dụng 
--------------------------------
2. Lập chính sách tối ưu nhằm Ưu tiên hoặc Khoá lưu lượng các Ứng dụng khi sử dụng băng thông.
--------------------------------
3. Phân tích xu thế lưu lượng sử dụng theo thời gian cụ thể nhằm xác định nhu cầu thực tiễn (tiết giảm chi phí không cần thiết)
18'17"------------
19'28"
------------
21'00"

https://www.manageengine.com/products/netflow/?opm 


 II.Vấn đề Giao tiếp trong Không gian Ảo:
- Âm thanh bị giật, không liền mạch 
- Cuộc gọi bị ngắt quãng 
- Tiếng vọng trong cuộc gọi VoIP
- Kết nối gọi nhưng không có âm thanh
- Chất lượng Video thấp
- Phản hồi chậm trễ
 23'12"OpManager (OPM)


1h36'00"


1. Đặt ngưỡng và cảnh báo nhằm Giám sát các thông số Jitter, Latency và Package Lost (âm thanh chập chờn, độ trễ và mất gói tin với Voice/Video)
--------------------------------
2. Luôn đảm bảo mọi thiết bị được giám sát một cách đúng đắn
26'23"

 


------------

31'33"


 VoIP monitoring using Cisco IP SLA https://www.manageengine.com/network-monitoring/voip-monitor.html?hp 

 III.Các biến chứng trong thay đổi cấu hình (Configuration Complications)

- Mất kết nối mạng

- Dữ liệu bị đánh cắp

- Cấu hình thiết bị bị truy cập trái phép

- Cấu hình bị thay đổi trái phép với mục đích độc hại
32'00"


Network Configuration Manager (NCM)
1h49'30"


1. Làm việc từ xa đòi hỏi phải thay đổi cấu hình hệ thống - và việc truy vết sự thay đổi: duy trì các bản ghi thay đổi, khi được thực hiện và ai đã thực hiện là sống còn
--------------------------------

2. RBAC giảm tối thiểu sự truy cập từ người dùng không có thẩm quyền tới những cấu hình hệ thống tối quan trọng

--------------------------------

3. Luôn lưu lại các cấu hình chuẩn ngay lập tức nhằm giảm thiểu thời gian downtime

--------------------------------

4. Sẵn sàng quay trở lại cấu hình chuẩn trước đó khi có sự cố tại thiết bị quan trọng 
35'10"

 

 


----------- 

36'47"

 

 
------------

37'00"

 -----------

39'00"https://www.manageengine.com/network-configuration-manager/?opm 

IV.Những vấn đề về sự tuân thủ:
- Dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp
- Lỗi tài khoản nội bộ
- Thông tin bệnh nhân bị tiết lộ trái phép
- Lỗi xảy ra với các chính sách nội bộ
39'00"
Mobile Device Manager (MDM)1. PCI DSS
--------------------------------

2. SOX Policy

--------------------------------

3. HIPAA Compliant
41'00"
------------

42'00"

------------

43'30"
https://www.manageengine.com/mobile-device-management/pci-compliant-with-mdm.html
V. Những vấn đề liên quan đến ứng dụng - nhằm Duy trì hoạt động kinh doanh liên tục (BCP)
1h13'15"
Application Manager (APM)1h41'30"
1. Giám sát Hiệu suất ứng dụng
--------------------------------

2. Trải nghiệm Người dùng cuối

--------------------------------

3.Đặt ưu tiên đến Người sử dụng và các ứng dụng doanh nghiệp

--------------------------------

4. Giám sát ứng dụng truy vết sức khoẻ nhân viên trong thời COVID

--------------------------------

5. Phân tích và Dự báo xu hướng hệ thống 
1h16'15"

------------

1h19'00"


------------

1h21'00"------------

1h23'00"


------------


https://www.manageengine.com/network-monitoring/help/applications-monitoring-plugin.html VI.Xử lý lỗ hổng / tổn thương trên Không gian Mạng
- các số liệu thống kê đáng lưu ý 
1h23'00"
Vulnerability Manager Plus1. Quét hệ thống mạng để tìm các lỗ hổng - dựa trên cơ sở dữ liệu cách đáng tin cậy nhất NSIT
2. Áp dụng các bản vá phù hợp
 1h26'00"


https://www.manageengine.com/vulnerability-management/ 
VII.Các vấn đề khi triển khai BYOD
- các số liệu thống kê đáng lưu ý
1h27'00"Mobile Device Manager (MDM)


1. Phân tích Hành vi Mạng: Giám sát hệ thống mạng nhằm dự đoán các hành vi bất thường như tấn công DDoS, các nguồn, đích đến đáng ngờ, quyét luồng và các cổng.
--------------------------------

2. Giám sát việc Ai truy cập Cái gì

--------------------------------

3. Phương thức giao tiếp bảo mật
1h28'30"

 

  

 


------------

1h29'30"


------------
1h30'30''

https://www.manageengine.com/mobile-device-management/ VIII.Giải pháp Quản trị Vận hành Hệ thống ITOM
 OpManager (OPM) 1h36'00"
 Application Manager (APM) 1h41'30"
 Netflow Analyzer (NFA) 1h46'00"
 Network Configuration Manager (NCM) 1h49'30"
 Firewall Analyzer (FWA) 1h56'25"
 IP Address /Switch Port Managment (IPAM/SPM) 1h59'50"
 OpManager Plus (OPM+) 2h03'00"

 Video đào tạo 

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Chia sẻ -