Khởi tạo tài khoản Zoho Remotely

22.03.20 12:16 PM Nhận xét Bởi Anln

Đăng ký tài khoản Remotely
Đăng nhập tài khoản Remotely
Đăng ký tài khoản Remotely


  • Cửa sổ đăng ký tài khoản hiện ra, các bạn điền đầy đủ thông tin Portal Name, Email, Mật khẩu, Số điện thoại, Quốc gia. Tích vào ô vuông đồng ý các điều khoản rồi nhấn vào nút Sign Up để đăng ký
  • Sau khi đăng ký, một email xác nhận tài khoản sẽ được gửi đến hòm mail của email mà bạn đã đăng ký Zoho Remotely. Các bạn mở email đó lên và nhấn vào Confirm Account


  • Chọn XÁC MINH để tiếp tục

  • Vậy là chúng ta đã tạo tài khoản Zoho Remotely thành công, với tài khoản này bạn cũng có thể sử dụng cho tất cả các ứng dụng khác của Zoho
Đăng nhập tài khoản Remotely
  • Khi đã sở hữu tài khoản Zoho, các bạn có thể đăng nhập vào Remotely bằng cách truy cập vào https://www.zoho.com/vi/remotely/
  • Chọn ĐĂNG NHẬP để tiếp tục


  • Điền email và mật khẩu của bạn rồi nhấn vào ĐĂNG NHẬP
  • Thông báo cập nhật múi giờ hiện ra. Ta chọn Yes, Update Now để tiếp tục
  • Màn hình thông báo bên dưới hiện ra khi lần đầu bạn đăng nhập vào Remotely. Chọn Getting Started để bắt đầu sử dụng Remotely

Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Zoho Remotely!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn bài viết được hỗ trợ từ các chuyên gia của trang: https://www.zoho.com/vi

Để được hỗ trợ tốt nhất bạn liên lạc với đại diện tại Việt Nam theo các thông tin sau:

Số điện thoại kỹ thuật: +84 987 815 855

Email hỗ trợ kỹ thuật: trinh.pq@i3-vietnam.com hoặc zoho@i3-vietnam.tech | Facebook: https://www.facebook.com/groups/zapps

Chat: http://www.i3-vietnam.com

Anln

Chia sẻ -