Hướng dẫn cài đặt HĐH Ubuntu

03.05.19 12:38 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Chuẩn bị thiết bị

Một máy ảo Vmware Workstation.

Một file cài đặt Ubuntu iso hoặc ghi ra đĩa DVD.

2. Yêu cầu nội dung

Cài đặt được hệ điều hành Ubuntu trên Vmware Workstation.

Cấu hình thiết bị ở mức cơ bản

  • Chọn ngôn ngữ cài đặt.
  • Cấu hình khu vực địa lí của hệ thống.
  • Chia phân vùng và cài đặt boot loader.
  • Đặt username và password đăng nhập hệ thống.
  • Gán IP tĩnh cho card mạng ra internet trong môi trường đồ họa.

3. Video hướng dẫn

Chia sẻ -