Đồng bộ dữ liệu từ Zoho CRM sang Zoho Marketing Hub

13.06.19 08:36 PM Nhận xét Bởi Anln

1. Các bước triển khai

Bước 1. Bước đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào Zoho Marketing Hub. Tìm đến Khách hàng tiềm năng sau đó chọn Đồng bộ dịch vụ

 

Bước 2. Bấm vào Liên kết tài khoản mới


Bước 3. Nhấn tiếp tục


Bước 4. Sau khi đã đồng bộ với Zoho CRM ta chọn Đồng bộ mới


Bước 5. Dùng đồng bộ ngay lập tức bằng cách ấn vào Tạo đồng bộ


Bước 6. Chọn Khách hàng tiềm năng


Bước 7. Điền đầy đủ thông tin. Sau đó chọn Tiếp tục


Bước 8. Tại đây chính là các trường dữ liệu liên kết từ Zoho CRM sang Zoho Marketing Hub bạn có thể thêm được các trường tùy ý bằng cách ấn vào Ánh xạ thêm trường


Bước 9. Vậy là dữ liệu từ hai ứng dụng Zoho CRM và Zoho Marketing Hub đã được đồng bộ


2. Video hướng dẫn

Chia sẻ -