Cài đặt và cấu hình Firewall PfSense

03.05.19 03:08 AM Bình luận Đăng bởi PQ

1. Yêu cầu chuẩn bị

Một máy chủ để cài đặt Firewall pfSense..

Một máy Windows.

Một Switch kết nối Server Linux và PC.

2.Nội dung thực hiện

Kết nối thiết bị theo mô hình.

Cấu hình các thiết lập ở mức cơ bản.

Cài đặt pfSense.

Cấu hình cho 3 card mạng LAN,WAN,OTP.

Dùng client thiết lập kết nối qua giao diện Web đăng nhập với user:admin và pass:pfsense.

----&-----&-----

3. Video hướng dẫn


Chia sẻ -