Cách tạo pop-up thông minh cho website

13.06.19 08:41 PM Nhận xét Bởi Anln

1. Các bước triển khai

Bước 1. Đăng nhập vào Zoho Marketing Hub chọn Trợ Lý Web tìm đến Các trang web


Bước 2. Đi đến Pop-up thông minh sau đó chọn Tạo pop-up thông minh


Bước 3. Chọn Tạo mới ở pop-up đăng kí


Bước 4. Ấn Desing sign up pop-up


Bước 5. Lựa chọn mẫu pop-up bạn cho là đẹp nhất và chọn Sử dụng mẫu


Bước 6. Chỉnh sửa mẫu tại thanh hỗ trợ sau khi xong chọn Setup


Bước 7. Tại đây chính là nơi chúng ta cài đặt cho pop-up xuất hiện vào lúc nào


Bước 8. Lưu lại và tìm đến Associate mailing list


Bước 9. Chọn danh sách gửi thư sau đó ấn Liên kết


Bước 10. Ấn Chọn trang


Bước 11. Chọn trang web và các tab nơi mà pop-up xuất hiện


Bước 12. Tiếp theo chọn Lịch biểu


Bước 13 Chọn Luôn luôn rồi ấn Lưu


Bước 14: Và Kích hoạt là hoàn thiện được


2. Video hướng dẫn

 

Chia sẻ -