Các cách đơn giản để nhận biết ai đó dùng trộm máy tính của bạn

06.05.19 09:17 PM Nhận xét Bởi Anln

Về cơ bản thì việc đề phòng những người khác sử dụng máy tính của bạn đôi khi không cần thiết lắm. Điều này hoàn toàn đúng nếu bạn tin tưởng gia đình và bạn bè của bạn. Tuy nhiên, trường hợp nếu bạn là một người khó tính không thích sự lộn xộn trên máy tính hay máy tính của bạn chứa nhiều dữ liệu quan trọng thì đây là một vấn đề khá nghiêm trọng.

Video tham khảo:

Anln

Chia sẻ -