GIÁM SÁT HỆ THỐNG

Blog được phân loại là GIÁM SÁT HỆ THỐNG

Hướng dẫn Cài đặt ELK 6.x bằng Script
Trong bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt ELK Stack trên Linux Centos 7 (Bộ này là bộ ELK 6.x) bằng script.
11.07.19 09:32 PM - Nhận xét
Giới thiệu về ELK Stack
ELK là viết tắt của tập hợp 3 phần mềm cốt lõi đi kèm với nhau, phục vụ cho công việc giám sát hệ thống. Ba phần mềm này lần lượt là Elasticsearch, Logstash và Kibana. ELK được phát triển từ đầu những năm 2000 và cho đến nay đã hơn 250 triệu lượt tải xuống và sử dụng.
19.05.19 01:14 PM - Nhận xét
Giới thiệu một số công cụ giám sát
Giới thiệu cho các bạn một số công cụ giám sát tốt nhất
19.05.19 11:52 AM - Nhận xét
Các yêu cầu giám sát hệ thống mạng
Giám sát hệ thống mạng là việc sử dụng một hệ thống để liên tục theo dõi một thành phần trong mạng máy tính, xem xét tình trạng hoạt động của thành phần đó bên trong mạng, thông báo lại cho quản trị viên khi thành phần đang được giám sát phát sinh vấn đề.
19.05.19 10:27 AM - Nhận xét

Tag