Để trở thành một chuyên gia phụ trách công việc quản trị mạng doanh nghiệp, việc đầu tiên chúng ta phải nắm rõ giao thức TCP/IP hoạt động như thến nào. Đặc biệt phải hiểu sâu về tầng Transport, quá trình băt tay ba bước, qua đó sẽ biết cách mở Port, mở Rule
03.05.19 12:33 AM - Bình luận
Trong giao thức TCP/IP: Tầng Network Access phụ trách nhiệm vụ chuyển đổi dữ liệu đưa xuống đường truyền và lấy dữ liệu từ đường truyền lên. Tầng Network Access trong TCP/IP bao gồm 2 tầng Physical và Data link trong mô hình OSI
02.05.19 09:19 PM - Bình luận

Tags