tcp/ip là gì

Blog được tag là tcp/ip là gì

Giới thiệu về tầng Transport
Để trở thành một chuyên gia phụ trách công việc quản trị mạng doanh nghiệp, việc đầu tiên chúng ta phải nắm rõ giao thức TCP/IP hoạt động như thến nào. Đặc biệt phải hiểu sâu về tầng Transport, quá trình băt tay ba bước, qua đó sẽ biết cách mở Port, mở Rule
03.05.19 12:33 AM - Nhận xét
 Giới thiệu về tầng Network Access
Trong giao thức TCP/IP: Tầng Network Access phụ trách nhiệm vụ chuyển đổi dữ liệu đưa xuống đường truyền và lấy dữ liệu từ đường truyền lên. Tầng Network Access trong TCP/IP bao gồm 2 tầng Physical và Data link trong mô hình OSI
02.05.19 09:19 PM - Nhận xét

Tag