Quản trị mạng

Blog được tag là Quản trị mạng

Cài đặt và cấu hình HA Proxy trong Linux
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình HA Proxy trong CentOS7
02.05.19 11:38 PM - Nhận xét
Cài đặt và cấu hình HA PROXY Keepalive Cluster Mariadb PHPMyAdmin
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình HA Proxy Keepalived Cluster Mariadb PHPMyAdmin
02.05.19 11:34 PM - Nhận xét
 Cài đặt và cấu hình Open LDAP trong Linux
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình Open LDAP
02.05.19 11:10 PM - Nhận xét
Giới thiệu về mạng máy tính
Phân loại hệ thống mạng là bài rất quan trọng dành cho các bạn mới tìm hiểu về hệ thống mạng máy tính. Để phân loại chúng ta cần dựa vào các tiêu chí: là Vị trí địa lý, chức năng, công nghệ và mô hình mạng (đây là trọng tâm của bài).
02.05.19 08:44 PM - Nhận xét

Tag