Gmail

Blog được tag là Gmail

Cách xem lại mật khẩu Gmail, facebook khi bị quên mật khẩu Windows
Khi bạn đang dùng hệ điều hành Windows và vô tình bị quên mật khẩu máy tính hoặc nhập tiếng việt có dấu, bạn phải làm thế nào để vào được máy tính. Đồng thời bạn muốn xem lại mật khẩu Gmail, Facebook thì bạn phải làm thế nào?
02.05.19 09:20 PM - Nhận xét

Tag