cpu

Blog được tag là cpu

 Giới thiệu về CPU
CPU là bộ xử lý trung của máy tính, được ví như bộ não của con người, toàn bộ quá trình xử lý, tính toán và điều khiển đều được thực hiện tại đây.
02.05.19 09:21 PM - Nhận xét

Tag