chia mạng con

Blog được tag là chia mạng con

 Giới thiệu về chia mạng con
Chia một mạng thành các Subnet giúp giảm kích thước của miền quảng bá, khi miền quảng bá quá rộng sẽ dẫn tới việc lãng phí dải thông làm cho hiệu xuất của mạng bị giảm. Trong bài này sẽ trình bày thêm phương pháp sử dụng VLSM để các bạn tham khảo.
03.05.19 12:41 AM - Nhận xét

Tag