cài đặt centos8

Blog được tag là cài đặt centos8

Giới thiệu và cài đặt CentOS Stream 8, CentOS 8 trên Vmware Workstation
Phần mềm Vmware Workstation bản mới (có thể từ bản 12 đã chạy ổn định). Phần mềm WinsCP: dùng để đẩy file hoặc chỉnh sửa trực tiếp cấu hình Phần mềm PuTTY: dùng để thực hiện lệnh
04.04.21 10:39 AM - Nhận xét

Tag