blacklist

Blog được tag là blacklist

 Chặn Website bằng Blacklist trên Pfsense
Có một câu nói đùa rằng: Trong doanh nghiệp dân IT có quyền to sau Giám đốc. Lúc đầu Tôi nghĩ là đùa nhưng sau khi xem xong Video này của bạn Vũ Tiến Đạt thì Tôi thấy có khi là đúng thật. Thích chặn cả Facebook, Web đen, MP3,MP4 thì đúng là hơi mạnh tay thật --- Các bạn thử xem có đúng không nhé !!!
03.05.19 11:03 AM - Nhận xét

Tag