ROM BIOS là bộ nhớ chỉ đọc nên ta không thể ghi dữ liệu vào ROM. CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) là một công nghệ sản xuất vi mạch tích hợp chủ yếu hiện nay bằng sự kết hợp giữa chất bán dẫn và ôxit-metal (oxit kim loại) thiết kế các hàm logic bù (Complementary).
02.05.19 09:18 PM - Bình luận

Tags